Kontakt:

Facebook:

Prvoprijímajúce deti

Oznamy pre prvoprijímajúce deti

 

OTÁZKY A MODLITBY

 

Termín prvého sv. prijímania: 22.5.2022

 

Prihlásenie:

Na prípravu k prvému sv. prijímaniu sa nahlasujú deti, ktoré navštevujú 3. ročník základnej školy.

Prihlášku dostanete od kňaza v sakristii kostola.

Prihlášku je potrebné odovzdať v nedeľu  10.októbra.

Ak bolo dieťa krstené v inej farnosti, je potrebné prihlášku potvrdiť v danej farnosti.

Náuky:

Náuky pre prvoprijímajúcich a ich rodičov budú hlásené v nedeľných oznamoch.

K príprave je potrebná účasť v nedeľu a v prikázaný sviatok.

Odporúčame, aby sa deti v nedele zapojili do aktivity MALÝ MISONÁR.

Akékoľvek iné aktivity (krúžky, voľnočasové aktivity, tréningy) majú ísť bokom. Dôležitá je príprava.

Aktuality TK KBS:

Návštevnosť: