Kontakt:

Facebook:

Prvoprijímajúce deti

Oznamy pre prvoprijímajúce deti

 

OTÁZKY A MODLITBY

 

Termín prvého sv. prijímania: 21.5.2023 o 10.30h

 

Prihlásenie:

Na prípravu k prvému sv. prijímaniu sa nahlasujú deti, ktoré navštevujú 3. ročník základnej školy.

Prihlášku dostanete od kňaza v sakristii kostola.

Prihlášku je potrebné odovzdať v nedeľu  20. septembra.

Ak bolo dieťa krstené v inej farnosti, je potrebné uviesť iba presný názov farnosti.

Náuky:

K príprave je potrebná účasť v nedeľu a v prikázaný sviatok.

Aktívna účasť celej rodiny na sv. omši za účastí detí každý utorok o 18.00. Zmeny  budú hlásené v nedeľných oznamoch.

Akékoľvek iné aktivity (krúžky, voľnočasové aktivity, tréningy) majú ísť bokom. Dôležitá je príprava.

Aktuality TK KBS:

Návštevnosť: