Kontakt:

Facebook:

Prvoprijímajúce deti

Oznamy pre prvoprijímajúce deti

 

MODLITBY

OTÁZKY

 

Termín prvého sv. prijímania: 

 

Prihlásenie:

Na prípravu k prvému sv. prijímaniu sa nahlasujú deti, ktoré navštevujú 3. ročník základnej školy.

Prihlášku nájdete v sakristii kostola.

Prihlášku je potrebné odovzdať najneskôr do 30. septembra.

Ak bolo dieťa krstené v inej farnosti, je potrebné doložiť k prihláške svedectvo o krste.

 

Náuky:

Náuky pre prvoprijímajúcich začnú od 1. októbra každý utorok.

Začíname sv. omšou o 17:00 (v októbri sa deti modlia o 17:00 sv. ruženec, po ktorom bude sv. omša).

Odporúčame, aby sa deti aktívne zapájali do utorkových sv. omší spevom v detskom zbore.

Akékoľvek iné aktivity (krúžky, voľnočasové aktivity, tréningy) majú ísť bokom. Dôležitá je príprava.

Počas prípravy deti absolvujú skúšku z modlitieb a otázok, ktoré im budú dopredu poskytnuté.


Podmienky absolvovania prípravy:

Menej ako 3 absencie (okrem vážnych ochorení).

Úspešné zvládnutie skúšky z modlitieb a otázok.

Aktuality TK KBS:

Návštevnosť: