Kontakt:

Facebook:

Aktuality

 

Nedeľa, 2. apríl od 14:00 do 16:00

Spoločenstvo okolo pôstnej polievky má svoje čaro, lebo upevňuje vzťahy medzi farníkmi a posilňuje ich zápal a obetavosť. Tohtoročný výťažok akcie Podeľme sa! je adresovaný zariadeniu Centra pre tehotné ženy, matky s deťmi a rodiny v sociálnej núdzi v Ružomberku. Toto zariadenie im bude poskytovať v krajnej životnej núdzi odbornú pomoc a prístrešie. Časť zbierky pôjde aj na dokončenie vybavenia Centra pre obnovu rodiny v Bratislave. Katolícke hnutie žien na akciu Podeľme sa! zriadilo osobitnú zbierku, riadne registrovanú na Ministerstve vnútra SR.

7. - 8. apríl 2017 - Zápis do 1. ročníka ZŠ sv. Marka Križina

Zoznam noviniek

Modlitby a spevy z Taizé
Národný týždeň manželstva
Farský ples rodín
Svetový deň chorých
Sviatok Obetovania Pána
Nedeľa Katolíckej univerzity
Arcidiecézna púť do Fatimy
Trojkráľový hudobný večer
Vianočné sviatky 2016 a nový rok 2017
Futbalový turnaj
20. výročie posviacky chrámu vo Vyšnej Hutke
Spevy z Taizé
Mons. Marek Forgáč, nový pomocný biskup

Aktuality TK KBS:

Návštevnosť: