Kontakt:

Facebook:

Aktuality

 Vzhľadom na platné obmedzenie počtu účastníkov verejných zhromaždení na 6 osôb, slovenskí biskupi od 1. 10. 2020 až do odvolania udeľujú všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách. 

Deti a birmnovanci z našej farnosti nebudú mať stretntuia az do odvolania.

 Sv. omše do konca októbra budú v čase ako je uvedené    vo FL č. 9

Počet prítomných na sv. omši je 1+5, t.j kňaz + 5 osôb z rodiny, z ktorej je úmysel sv. omše

Čas sv. omše je možné upraviť po dohode s kňazom na tel. čisle: 0911 909 359, 0914 299 016 

Zoznam noviniek

Božie Telo
p. Michal Lacko
Advent 2019
Dušičky
Nižná Hutka - odpust
Relikvie sv. košických mučeníkov
Benefičná noc v Krásnej
20 rokov folklórnej skupina Krasňanka
Organový koncert
875. výročie prvej písomnej zmienky Krásnej a odpust sv. Cyrila a Metoda
Národný týždeň manželstva 2018
II. farský rodinný ples
Duchovná obnova ružencového bratstva v Nižnej Hutke
Výročie požehnania kostola v Nižnej Hutke
Vianočný koncert
105. rokov obnoveného ružencového bratstva v Krásnej
Organový podvečer
Odpustová slávnosť sv. Cyrila a Metoda
Sviatosť birmovania
25. výročie ZŠ s MŠ sv. Marka Križina v Košiciach - Krásnej
Krížová cesta na Veľký piatok po uliciach Krásnej
Pôstna polievka
Národný týždeň manželstva
Farský ples rodín
Trojkráľový hudobný večer
Futbalový turnaj
20. výročie posviacky chrámu vo Vyšnej Hutke
Mons. Marek Forgáč, nový pomocný biskup

Aktuality TK KBS:

Návštevnosť: