Kontakt:

Facebook:

Aktuality

 

1. marec - Popolcová streda

Pôstna disciplína

Popolcová streda a Veľký piatok sú dňami zdržiavania sa mäsitých pokrmov a pôstu.

Všetky piatky v roku sú dňami pokánia. Veriaci v tieto dni konajú pokánie niektorým z nasledujúcich spôsobov:

1. zdržiavanie sa mäsitého pokrmu

2. skutok nábožnosti: účasť na svätej omši alebo krížová cesta alebo bolestný ruženec

3. čítanie Svätého písma trvajúce aspoň 10 minút

4. skutok lásky k blížnemu: návšteva chorého s konkrétnym prejavom pomoci alebo návšteva cintorína spojená s modlitbou alebo hmotná pomoc chudobným či viacdetným rodinám a pod.

5. zrieknutie sa sledovania televíznych programov (okrem správ) alebo fajčenia alebo alkoholických nápojov alebo iné sebazaprenie

Zoznam noviniek

Modlitby a spevy z Taizé
Národný týždeň manželstva
Farský ples rodín
Svetový deň chorých
Sviatok Obetovania Pána
Nedeľa Katolíckej univerzity
Arcidiecézna púť do Fatimy
Trojkráľový hudobný večer
Vianočné sviatky 2016 a nový rok 2017
Futbalový turnaj
20. výročie posviacky chrámu vo Vyšnej Hutke
Spevy z Taizé
Mons. Marek Forgáč, nový pomocný biskup

Aktuality TK KBS:

Návštevnosť: